Breville - Nắp phin cho quá trình súc rửa máy

Liên hệ

Chú ý: Sản phẩm có thể thay đổi giá do nhà cung cấp. Quý khách vui lòng liên hệ 0904739684 để có giá mới nhất. Xin cảm ơn!

Kích thước 58mm, sử dụng phù hợp với các máy BES900XL và BES920XL.

Kích thước 58mm, sử dụng phù hợp với các máy BES900XL và BES920XL.