Breville - Phin 58mm

Liên hệ

Chú ý: Sản phẩm có thể thay đổi giá do nhà cung cấp. Quý khách vui lòng liên hệ 0904739684 để có giá mới nhất. Xin cảm ơn!

Phin đường kính 58mm dành cho các loại máy BES900XL và BES920XL

Phin đường kính 58mm dành cho các loại máy BES900XL và BES920XL