Breville - Tay cầm giữ phin cà phê

Liên hệ

Chú ý: Sản phẩm có thể thay đổi giá do nhà cung cấp. Quý khách vui lòng liên hệ 0904739684 để có giá mới nhất. Xin cảm ơn!

Kích thớc 58mm, sử dụng cho các máy BES980XL, BES920XL và BES900XL

Kích thớc 58mm, sử dụng cho các máy BES980XL, BES920XL và BES900XL