Gioăng (Ron, vòng đệm, Gasket) cho may pha cà phê

Danh sách gioăng (Ron, Vòng đệm, Gasket) cho máy pha cà phê hiện có tại dịch vụ Salelink.vn

Breville 870 920, 900,  Nuova Simonelli, Expobar, Casadio, Faema, Cimbali, Reneka

Thông số kỹ thuật:

Ø 71x56x9 Mm Ø 73x57x8 Mm 74x57x8 Mm 73x57x8 Mm Ø 71x56x9 Mm 73x57x8 Mm
72x58x7 Mm   73x57x8.5 Mm Ø 71x56x9 Mm 74x57x8 Mm 74x56x9mm
O-ring Ø 67 Mm   Ø 73x57x9 Mm Ø 74x57x8 Mm Ø 70x56x8.5 Mm  
72x57x8.2       For Micro Cimbali  
Ø 67x56x6 Mm          
Ø 72x58x4.5 Mm