Gioăng cho may pha cà phê

Danh sách gioăng cho máy pha cà phê hiện có tại dịch vụ Salelink.vn

Breville 870 920, 900,  Nuova Simonelli, Expobar, Casadio, Faema, Cimbali, Reneka

Thông số kỹ thuật:

Ø 71x56x9 Mm

72x58x7 Mm

O-ring Ø 67 Mm

72x57x8.2

Ø 67x56x6 Mm

Ø 72x58x4.5 Mm

Ø 73x57x8 Mm

74x57x8 Mm

73x57x8.5 Mm

Ø 73x57x9 Mm

71x56x9 Mm

74x57x8 Mm

73x57x8 Mm

Ø 71x56x9 Mm

Ø 74x57x8 Mm

Ø 71x56x9 Mm

74x57x8 Mm

Ø 70x56x8.5 Mm

For Micro Cimbali

73x57x8 Mm

74x56x9mm