Gioăng van dây dẫn nước

Liên hệ

Chú ý: Sản phẩm có thể thay đổi giá do nhà cung cấp. Quý khách vui lòng liên hệ 0904739684 để có giá mới nhất. Xin cảm ơn!

Gioăng cao su tại các đầu van dẫn nước. Chịu nhiệt độ cao, phù hợp với các loại máy pha cà phê. Kích cỡ đủ loại.

Gioăng cao su tại các đầu van dẫn nước.

Chịu nhiệt độ cao, phù hợp với các loại máy pha cà phê.

Kích cỡ đủ loại.