Thùng đựng bã cà phê

Liên hệ

Chú ý: Sản phẩm có thể thay đổi giá do nhà cung cấp. Quý khách vui lòng liên hệ 0904739684 để có giá mới nhất. Xin cảm ơn!

Thùng đựng bã cà phê dành cho các loại máy pha cà phê.

Thùng đựng bã cà phê dành cho các loại máy pha cà phê.