Breville - Gioăng cao su

Liên hệ

Chú ý: Sản phẩm có thể thay đổi giá do nhà cung cấp. Quý khách vui lòng liên hệ 0904739684 để có giá mới nhất. Xin cảm ơn!

Gioăng cao su cỡ 58mm. Tham khảo về lỗi xảy ra với gioăng cao su tại đây: https://salelink.vn/sua-loi-ro-nuoc-cua-may-pha-ca-phe-breville

Gioăng cao su cỡ 58mm.

Tham khảo về lỗi xảy ra với gioăng cao su tại đây:

https://salelink.vn/sua-loi-ro-nuoc-cua-may-pha-ca-phe-breville