25/09/2017 - Đăng bởi: Trần Quốc Dũng - 0 bình luận

Giới thiệu công nghệ bộ đàm số (Bộ đàm kỹ thuật số)

Bộ đàm số là tên gọi tóm tắt của Bộ đàm kỹ thuật số. Đây là loại bộ đàm sử dụng công nghệ điều chế tín hiệu thành dạng số...

Xem thêm

25/09/2017 - Đăng bởi: Trần Quốc Dũng - 0 bình luận

Tìm hiểu tính năng mã hóa CTCSS/DTCS trên thiết bị vô tuyến bộ đàm

Mã hóa CTCSS/DTSC : Hệ thống Tách mã Số liên tục hoặc CTCSS/DTSS là tính năng sử dụng mạch điện có khả năng giảm bớt sự khó chịu của việc lắng...

Xem thêm

25/09/2017 - Đăng bởi: Trần Quốc Dũng - 0 bình luận

DỊCH VỤ CÀI ĐẶT TẦN SỐ BỘ ĐÀM

Cài đặt tần số máy bộ đàm để làm gì? Khi mua máy bộ đàm mới về có cần cài đặt gì không? Khi bạn mua máy bộ đàm mới về...

Xem thêm

25/09/2017 - Đăng bởi: Trần Quốc Dũng - 0 bình luận

Một số tính năng của máy bộ đàm thường dùng

Trong một số tài liệu về bộ đàm có một số thuật ngữ, thông số bằng tiếng Anh nên gây khó khăn cho người dùng phổ thông khi muốn tìm...

Xem thêm