16/11/2017 - Đăng bởi: Trần Quốc Dũng - 0 bình luận

Máy bộ đàm Motorola GP900 Plus

Mô tả Bộ Đàm Motorola GP900 Plus Bộ đàm Motorola GP-900 Plus (VHF/UHF - 5W) ...

Xem thêm

16/11/2017 - Đăng bởi: Trần Quốc Dũng - 0 bình luận

Bộ đàm Kenwood TK3290

Mô tả Bộ Đàm KenWood TK3290 Thông số sản phẩm ...

Xem thêm

17/10/2017 - Đăng bởi: Trần Quốc Dũng - 0 bình luận

Máy bộ đàm Motorola GP3400

Bộ đàm GP3400 là dòng sản phẩm hoạt động trên dải tần UHF (400-470 Mhz) do đó có khả năng đâm xuyên tốt trong các môi...

Xem thêm

13/10/2017 - Đăng bởi: Trần Quốc Dũng - 0 bình luận

Máy bộ đàm Motorola GP7500

Motorola là một trong những nhà sản xuất hàng đầu và có lịch sử gần 100 năm trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị thông tin liên...

Xem thêm